Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Iwona
Kredyty dla rolników
501 717 961
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Agnieszka
Kredyty dla firm
502 269 009
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Aneta
Kredyty hipoteczne
509 125 201
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Zenon
Leasingi
505 207 307

Co dzieje się po śmierci kredytobiorcy przy kredycie gotówkowym?

euro-870757_1920Śmierć kredytobiorcy niekoniecznie kończy okres obowiązywania umowy o kredyt gotówkowy. Kto zatem będzie odpowiadał po śmierci klienta banku za jego zobowiązanie finansowe? Czy można „odziedziczyć” kredyt gotówkowy i być zmuszonym do jego spłaty wraz z odsetkami kredytodawcy?

Różne procedury bankowe

W zależności od banku udzielającego kredytu gotówkowego, inaczej podchodzi się do kwestii spłaty zobowiązania, jeśli główny kredytobiorca zmarł. W pierwszej kolejności bank domaga  się spłaty rat kredytowych od współkredytobiorców i żyrantów, zakładając że tacy istnieją.
Może też odzyskać dług od firmy ubezpieczeniowej, jeśli w momencie zaciągania kredytu gotówkowego kredytobiorca wykupił ubezpieczenie na życie. Po jego śmierci bank może zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego ze swoim roszczeniem, a jeśli uzyska pozytywne rozpatrzenie wniosku, dojdzie do rozliczenia kredytu w ramach sumy gwarancyjnej polisy na życie. W takiej sytuacji spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy nie muszą martwić się o uregulowanie jego długu w banku.

Kredyt w spadku

W przypadku, gdy zmarła osoba samodzielnie zaciągnęła kredyt gotówkowy i nie ubezpieczyła się na życie bądź towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania, wówczas bank może zwrócić się o spłatę kredytu do spadkobierców zmarłego. Jest to jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy spadkobiercy zdecydują się przyjąć spadek. Zobowiązani będą wtedy do spłaty zadłużenia po zmarłym i solidarnego odpowiadania za jego długi.  Bank może ułatwić spłatę kredytu przez spadkobierców, np. rozkładając zadłużenie na raty. Gdy nie dochodzi do ugody ze spadkobiercami, bank może uruchomić proces prawny windykacji.

Spadkobiercy mogą przystąpić do spłaty kredytu gotówkowego po śmierci kredytobiorcy, poprzez formalne przedłożenie w oddziale banku oryginału sądowego postanowienia o nabyciu spadku. Akceptowany będzie także notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Jedną z możliwości, z której mogą skorzystać spadkobiercy w obliczu istnienia spadku, przy uzasadnionym podejrzeniu istnieniu długów po stronie zmarłego, będzie zrzeczenie się dziedziczenia w ciągu pół roku od śmierci kredytobiorcy. Trzecią opcją jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, dzięki czemu spadkobiercy za długi zmarłego kredytobiorcy odpowiadają tylko do wysokości pozostawionego przez niego majątku, bez uszczerbku dla własnych finansów.

Porady
Opinie
Kontakt