Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Iwona
Kredyty dla rolników
501 717 961
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Agnieszka
Kredyty dla firm
502 269 009
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Aneta
Kredyty hipoteczne
509 125 201
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Zenon
Leasingi
505 207 307

Bierzesz kredyt hipoteczny? Ubezpiecz się!

kredyt-ostrolekaKredyt hipoteczny dla wielu z nas jest jedynym sposobem na zakup własnego mieszkania. To wieloletnie zobowiązanie finansowe zaciągane w banku, którego podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej. W trakcie wielu lat spłaty kredytu hipotecznego nasze mieszkanie narażone jest na wiele zdarzeń losowych, przed którymi warto się zabezpieczyć, aby nie ponosić z ich tytułu konsekwencji finansowych. To tylko jedna z sytuacji, przed którą można się dodatkowo ubezpieczyć.

Bezpieczeństwo kredytobiorcy

Osoba zaciągająca wieloletni kredyt hipoteczny powinna ubezpieczyć siebie samą, jak i swój majątek, przed nieprzewidzianymi wydarzeniami. Dobrze dobrana polisa zapewnia poczucie bezpieczeństwa dla kredytobiorcy i jego bliskich na wypadek zdarzeń losowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różnego rodzaju ubezpieczenia, które mogą stanowić dla nas i dla banku zabezpieczenie spłaty zobowiązania kredytowego. Można wybierać spośród następujących polis:

  • ubezpieczenie na życie,
  • ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie od utraty pracy.

Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy

W pierwszej kolejności przy zaciąganiu długoterminowego kredytu hipotecznego, warto pomyśleć o ubezpieczeniu na życie. Dzięki niemu można zabezpieczyć spłatę kredytu nawet na wypadek naszej śmierci. To cenne zabezpieczenie dla banku, a dla naszych najbliższych gwarancja, że nie otrzymają w spadku długu. Można dodatkowo wykupić poszerzone ubezpieczenie na życie i dożycie, które zapewni przez pewien czas spłatę rat kredytowych, jeśli kredytobiorca ulegnie wypadkowi, dozna uszczerbku na zdrowiu czy poważnie zachoruje, co uniemożliwi mu dalsze zarobkowanie.

Ubezpieczenie nieruchomości

Najprostszym ubezpieczeniem, często wymaganym obowiązkowo przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych, jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Mieszkanie czy dom zostanie zabezpieczone przed zalaniem, dewastacją, a także kradzieżą z włamaniem. Bardzo często w podstawowej formie polisy wymaganej przez bank w chwili zaciągania kredytu hipotecznego, ochroną objęte są jedynie mury oraz ewentualnie elementy stałe budowli. Polisa nie będzie chroniła więc wyposażenia mieszkania. Można ją rozszerzyć o pożądany zakres ochrony i ubezpieczyć także mienie ruchome.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Przy szacowaniu zdolności kredytowej przez bank dla potencjalnego kredytobiorcy, brane są pod uwagę jego aktualne zarobki oraz stabilność ich uzyskiwania w przyszłości. Nigdy jednak nie wiadomo, czy po paru latach spłaty kredytu, kredytobiorca nie straci zatrudnienia, a tym samym środków na spłatę rat kredytowych. Warto zabezpieczyć się przed taką sytuacją, wykupując ubezpieczenie od utraty pracy. Jest ono szczególnie potrzebne, jeśli nasze wynagrodzenie jest głównym źródłem utrzymania dla całej rodziny. Ubezpieczyciel na pewien czas od chwili nagłej utraty pracy przez kredytobiorcę, nie z jego winy i inicjatywy, przejmie na siebie obowiązek spłaty kolejnych rat w całości lub częściowo, w terminach zgodnych z harmonogramem.

Dodatkowe ubezpieczenia chronią kredytobiorcę hipotecznego przed nieprzewidzianymi sytuacjami, dotyczącymi zarówno jego osoby, jak i nieruchomości. Dają komfort spłaty kredytu nawet wtedy, gdy kredytobiorca straci pracę lub nieruchomość zostanie zniszczona.

Porady
Opinie
Kontakt