Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Iwona
Kredyty dla rolników
501 717 961
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Agnieszka
Kredyty dla firm
502 269 009
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Aneta
Kredyty hipoteczne
509 125 201
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Zenon
Leasingi
505 207 307

Kredyt Inwestycyjny

Czym właściwie jest kredyt inwestycyjny? Kiedy może  być przyznawany i jakie są jego rodzaje?

Kredyt inwestycyjny ma na celu finansowanie środków niezbędnych do tworzenia nowych obiektów lub powiększania powstałego wcześniej majątku przedsiębiorstwa. Mogą to być nakłady na: wartości niematerialne i prawne (np. zakup patentów, licencji), utworzenie trwałego majątku pod postacią nieruchomości, zakup udziałów i akcji. Wszystkie wymienione wyżej środki mogą być  udzielane jako kredyt do sfinansowania pojedynczej transakcji a także jako linie kredytowe, w przypadku występowania częstotliwości transakcji.

 

Wyróżniamy różne rodzaje kredytów w zależności od przedmiotu finansowania:

  • kredyty komercyjne i preferencyjne. Pierwszy rodzaj kredytów udzielany jest przez banki na warunkach pełnej opłacalności. Kredyty preferencyjne to te, które są przeznaczone dla konkretnej grupy kredytobiorców. Są dofinansowane przez państwo, na ściśle określone cele.
  • kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych. Przeznaczone są na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, które w przyszłości przyniosą efekty ekonomiczne. Przedstawione muszą być w biznes planach w postaci cash-flow.
  • kredyty lombardowe i hipoteczne. Pierwszy rodzaj kredytów udzielany jest pod zastaw ruchomości lub papierów wartościowych i jest udzielany na krótki okres. Drugi rodzaj przyznawany jest na finansowanie zakup domów i działek, zakup budownictwa mieszkaniowego i są przyznawane na dłuższy okres
  • kredyty mieszkaniowe są często udzielane przez kasy oszczędnościowo-budowlane

 

Interesuje się kredyt inwestycyjny? Skontaktuj się z nami.

Porady
Opinie
Kontakt